اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت

وظایف و اختیارات

ايجاد زمينه لازم براي حداكثر استفاده از ظرفيت هاي اجرايي استان در تامين، توليد، استانداردسازي و بومي سازي مصالح و فناوري هاي نوين ساخت و بهره گيري از انرژي هاي نو مطابق با ملاحظات زيست محيطي. منبع : آیین نامه روش کار شورای فنی استان دانلود آیین نامه