اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

دستوالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/02/peyvast-25804-94-3-10-94-2-8-15255-peyvast-pishnevis-bakhshnameh-tayin-gheymant-1-va-2-marhaleh-ie.pdf