اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

بخشنامه ها، آیین نامه ها و قوانین

الزام رعایت قوانین مربوط به قراردادها از جمله رعایت ظرفیت ریالی و تعداد کار مجاز

قابل توجه اعضای محترم جهت مشاهده بخشنامه مربوط به الزام رعایت قوانین مربوط به قراردادها از جمله رعایت ظرفیت ریالی و تعداد کار مجاز و تعداد کاراشغال شده بیش از تعداد مجاز در سامانه ساجات اینجا کلیک کنید

آیین نامه سامانه تدارکات دولت

الزام دستگاه هاي اجرايي نسبت به انجام كليه معاملات اعم از خريد، مناقصه و مزايده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   دانلود آیین نامه

آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ           ۲۹/۶/۱۳۹۴   وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به اسـتناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولـید رقابت پذیر و ارتقـای …