اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن((قابل توجه اعضای محترم متقاضی ثبت نام و تشکیل پرونده از طریق واحد ساجات انجمن))

با عنایت به شیوع بیماری کرونا خواهشمند است تا اطلاع ثانوی کلیه مدارک مورد نیاز را به شرح ذیل به شماره تلگرام شماره 09038718111 ارسال فرمایید. نتیجه بررسی از طریق همین شماره به اطلاع خواهد رسید نامه ی درخواست به واحد کامپیوتر. مدارک طبق لیست ضمیمه شده تهیه گردد تمامی مدارک مهر و امضای مجاز و قید جمله ی کپی برابر اصل داشته باشد مدارک تهیه شده به صورت کاملا واضح اسکن و برای هر موضوع مستند یک PDF جداگانه ایجاد شود. کل آگهی ها و روزنامه های آن در قالب یک فایل PDFباشد همینطور مستندات پرسنل و اعضا برای هر نفر جداگانه PDFتهیه شود و به همین ترتیب برای بقیه مدارک حجم PDFهای ارائه شده به ترتیب ذیل باشد:
1- روزنامه ها و اظهارنامه مالیاتی هرکدام حداکثر زیر 4مگابایت
2- پروژه ها حداکثر زیر 3مگابایت
3- مدارک پرسنلی و دیگر مدارک هرکدام حداکثر زیر 2مگا بایت

ساعات کاری انجمن

اعضای هیئت مدیره در دوره‌های مختلف انجمن

از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷
آقاي مهندس علی علینژاد
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي منوچهري
نائب رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس محسن سلیمی
دبير انحمن و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي غفورنيا
قائم مقام دبير و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس محمدرضا پیراسته
خزانه دار
آقاي مهندس حسین احمدی
منشي هيئت مديره
آقای مهندس مهران بنی هاشم
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس فضل الله زارعی 
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس علی واسعی
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس مسعود مهدیزاده
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس حسین اشراقی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس علی اصغر غفاری
عضو هیئت مدیره
آقاي مهندس جلال رضایی
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس حسین سرخوش
عضو علی البدل
آقای مهندس علی آردی
عضو علی البدل
آقای مهندس جواد برومند
عضو علی البدل
آقای مهندس علی شریفخانی
عضو علی البدل
آقای مهندس مصطفی غفران
عضو علی البدل
آقای مهندس محمد دنکوبان
عضو علی البدل
حاج آقاي رئوف محمدی(دانشور)
بازرس
آقای مهندس فرامرز کلانی
بازرس
آقای ذبیح الله ابراهیمی
بازرس
آقای مهندس بهزاد علیشاهی
بازرس علي البدل
از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴
آقاي مهندس علي علي نژاد
دبير انحمن و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس فرخ اميني
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي منوچهري
نائب رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي غفورنيا
قائم مقام دبير و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس محمدرضا پیراسته
خزانه دار
آقاي مهندس مجيد قانع جوان
منشي هيئت مديره
آقای مهندس علی آردی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس مهران بنی هاشم
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس محسن سلیمی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس حسین احمدی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس جواد خالقی منش
عضو هيئت مديره
آقاي مهندس ذبیح الله ابراهیمی
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس محمد نورانی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس فضل الله زارعی 
عضو علی البدل
آقاي مهندس علی شريف خاني
عضو علی البدل
آقای مهندس علیرضا رسا
عضو علی البدل
آقای مهندس علی واسعی
عضو علی البدل
آقای مهندس حسین سرخوش
عضو علی البدل
آقای مهندس جواد برومند
عضو علی البدل
حاج آقاي رئوف محمدی(دانشور)
بازرس
آقای مهندس فرامرز کلانی
بازرس
آقاي مهندس مسعود مهدی زاده
بازرس
خانم مهندس طیبه شعبانی
بازرس علي البدل
از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۱
آقاي مهندس علي علي نژاد
دبير انحمن و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس فرخ اميني
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي منوچهري
نائب رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي غفورنيا
قائم مقام دبير و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس محمدرضا پیراسته
خزانه دار
آقاي مهندس مجيد قانع جوان
منشي هيئت مديره
آقای مهندس علی آردی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس جواد حسینی مهر
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس محسن سلیمی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس حسین سرخوش
عضو هيئت مديره
آقای مهندس مهران بنی هاشم
عضو هيئت مديره
آقاي مهندس ذبیح الله ابراهیمی
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس محمد نورانی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس حسین احمدی
عضو علي البدل
آقاي مهندس علی شريف خاني
عضو علي البدل
آقای مهندس علیرضا رسا
عضو علي البدل
آقاي مهندس فضل الله زارعی شاندیز
عضو علي البدل
آقاي مهندس جواد خالقی منش
عضو علي البدل
آقاي مهندس فرشید یوسف زاده
عضو علي البدل
حاج آقاي رئوف محمدی(دانشور)
بازرس
آقای مهندس فرامرز کلانی
بازرس
خانم مهندس طیبه شعبانی
بازرس
آقاي مهندس سید محمد حسینی
بازرس علي البدل
از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۸
آقاي مهندس علي علي نژاد
دبير انحمن و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس فرخ اميني
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي منوچهري
نائب رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي غفورنيا
قائم مقام دبير و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس محمدرضا پیراسته
خزانه دار
آقاي مهندس مجيد قانع جوان
منشي هيئت مديره
آقای مهندس علی آردی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس خلیل راحتی قوچانی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس مهران بنی هاشم
عضو هيئت مديره
آقای مهندس حسین سرخوش
عضو هيئت مديره
آقای مهندس محسن سلیمی
عضو هيئت مديره
آقای محمد باقر سمیعی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس حسین باقرزاده
عضو هيئت مديره
آقاي مهندس جواد حسینی مهر
عضو علي البدل
آقاي مهندس علی شريف خاني
عضو علي البدل
آقاي مهندس جليل قوامي
عضو علي البدل
آقاي مهندس حمید روشن روان
عضو علي البدل
آقاي مهندس فرشید یوسف زاده
عضو علي البدل
آقاي مهندس ذبیح الله ابراهیمی
عضو علي البدل
حاج آقاي رئوف محمدی(دانشور)
بازرس
آقای مهندس فرامرز کلانی
بازرس
خانم مهندس طیبه شعبانی
بازرس
آقاي مهندس سید محمد حسینی
بازرس علي البدل
از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۵
آقاي مهندس علي علي نژاد
دبير انحمن و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس فرخ اميني
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي منوچهري
نائب رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي غفورنيا
قائم مقام دبير و عضو هيئت مديره
آقاي حاج سید محمد حسینی
خزانه دار
آقاي مهندس مجيد قانع جوان
منشي هيئت مديره
آقای مهندس مهران بنی هاشم
عضو هيئت مديره
آقاي مهندس جواد حسینی مهر
عضو هیئت مدیره
آقاي مهندس محمدرضا پیراسته
عضو هيئت مديره
آقای مهندس علی آردی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس حسین سرخوش
عضو هيئت مديره
آقای مهندس مجیدرضا کاتب
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس محسن سلیمی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس خلیل راحتی قوچانی
عضو علي البدل
آقای مهندس علی شریف خانی
عضو علي البدل
آقای مهندس محمدرضا باقری گرگانی
عضو علي البدل
آقاي مهندس حمید روشن روان
عضو علي البدل
آقاي مهندس جليل قوامي
عضو علي البدل
آقاي مهندس عباسعلی نوروزی
عضو علي البدل
آقای مهندس فرامرز کلانی
بازرس
حاج آقاي رئوف محمدی(دانشور)
بازرس
آقای مهندس غلامعلی ثنائی فیض آبادی
بازرس
آقای مهندی محمد علمی راد
بازرس علی البدل
از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۲
آقاي مهندس علي علي نژاد
دبير انحمن و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس محمود اسکندرنیا
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي غفورنيا
نائب رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس سیروس میلانی
قائم مقام دبير و عضو هيئت مديره
آقاي حاج سید محمد حسینی
خزانه دار
آقاي مهندس مجيد قانع جوان
منشي هيئت مديره
آقای مهندس جواد حسینی مهر
عضو هيئت مديره
آقای مهندس مهران بنی هاشم
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس محمد تقی تقی زاده
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس غلامعلی ثنائی فیض آبادی
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس فرامرز کلانی
بازرس
آقاي مهندس محمدرضا پیراسته
بازرس
آقاي مهندس مهدي منوچهري
بازرس علی البدل
از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۰
آقاي مهندس علي علي نژاد
دبير انحمن و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس محمود اسکندرنیا
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي غفورنيا
نائب رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس سیروس میلانی
قائم مقام دبير و عضو هيئت مديره
آقای مهندس غلامحسین عاقل
خزانه دار
آقاي مهندس مجيد قانع جوان
منشي هيئت مديره
آقای سید محمد حسینی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس جواد حسینی مهر
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس علی علمی راد
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس غلامعلی ثنائی فیض آبادی
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس فرامرز کلانی
بازرس
آقاي مهندس محمدرضا پیراسته
بازرس
آقاي مهندس محمد فقیه زاده
بازرس علی البدل
از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۷۸
آقاي مهندس علي علي نژاد
دبير انحمن و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس مجید کلالی
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس مهدي غفورنيا
نائب رئيس هيئت مديره
آقای مهندس غلامحسین عاقل
خزانه دار
آقاي مهندس محمدرضا پیراسته
منشي هيئت مديره
آقای مهندس محمود اسکندرنیا
عضو هيئت مديره
آقای سید محمد حسینی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس علی اکبر رنگیان تهرانی
عضو علی البدل هيئت مديره
                 
آقای مهندس مجید قانع جوان
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس فرامرز کلانی
بازرس
آقاي مهندس علی علمی راد
بازرس
آقاي مهندس علیرضا مومن
بازرس علی البدل
از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۶
آقاي مهندس علي علي نژاد
دبير انحمن و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس محمود اشراقی
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس احمد بزرگ نیا
نائب رئيس هيئت مديره
آقای مهندس علی اکبر رنگیان تهرانی
خزانه دار
آقاي مهندس محمد حسین اسلامی
منشي هيئت مديره
آقای مهندس محمود اسکندرنیا
عضو هيئت مديره
آقای مهندس غلامحسین عاقل
عضو هيئت مديره
آقای مهندس حمید بابازاده
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس سید حسین خراشاهی
عضو علی البدل هيئت مديره
                      
آقای مهندس مهدی غفورنیا
بازرس
آقاي سید محمد حسینی
بازرس
آقاي مهندس جهاندار سره
بازرس علی البدل
از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۴
آقاي مهندس فرخ امینی
دبير انحمن و عضو هيئت مديره
آقاي مهندس مجید کلالی
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس ایرج کامران
نائب رئيس هيئت مديره
آقای مهندس علی علی نژاد
خزانه دار
آقاي مهندس حمید بابازاده
منشي هيئت مديره
آقای مهندس جواد حسینی مهر
عضو هيئت مديره
آقای مهندس علی اکبر رنگیان تهرانی
عضو هيئت مديره
آقای مهندس بهروز طالبی
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس محمود اسکندرنیا
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس مهدی غفورنیا
بازرس
آقاي سید محمد حسینی
بازرس
آقاي مهندس محمد تقی تقی زاده
بازرس علی البدل
از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۲
آقاي مهندس مجید کلالی
رئيس هيئت مديره
آقاي مهندس فرخ امینی
نائب رئيس هيئت مديره
آقای مهندس علی علی نژاد
خزانه دار
آقاي مهندس علی اکبر رنگیان تهرانی
منشي هيئت مديره
آقای مهندس شرکا
عضو هيئت مديره
آقای مهندس محمود اسکندرنیا
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس محمد حسین اسلامی
عضو علی البدل هيئت مديره
آقای مهندس بابازاده
بازرس
آقاي مهندس حسینی مهر
بازرس
آقاي مهندس کمیلی
بازرس علی البدل