اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن((قابل توجه اعضای محترم متقاضی ثبت نام و تشکیل پرونده از طریق واحد ساجات انجمن))

با عنایت به شیوع بیماری کرونا خواهشمند است تا اطلاع ثانوی کلیه مدارک مورد نیاز را به شرح ذیل به شماره تلگرام شماره 09038718111 ارسال فرمایید. نتیجه بررسی از طریق همین شماره به اطلاع خواهد رسید نامه ی درخواست به واحد کامپیوتر. مدارک طبق لیست ضمیمه شده تهیه گردد تمامی مدارک مهر و امضای مجاز و قید جمله ی کپی برابر اصل داشته باشد مدارک تهیه شده به صورت کاملا واضح اسکن و برای هر موضوع مستند یک PDF جداگانه ایجاد شود. کل آگهی ها و روزنامه های آن در قالب یک فایل PDFباشد همینطور مستندات پرسنل و اعضا برای هر نفر جداگانه PDFتهیه شود و به همین ترتیب برای بقیه مدارک حجم PDFهای ارائه شده به ترتیب ذیل باشد:
1- روزنامه ها و اظهارنامه مالیاتی هرکدام حداکثر زیر 4مگابایت
2- پروژه ها حداکثر زیر 3مگابایت
3- مدارک پرسنلی و دیگر مدارک هرکدام حداکثر زیر 2مگا بایت

ساعات کاری انجمن

فهرست بها

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۸

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1398 فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1398 فهرست‌بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1398 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1398 فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1398 فهرست‌بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1398 فهرست‌بهاي واحد پايه رشته راه، راه‌آهن و …

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۶

1-فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1396 2-فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1396 3-فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1396 4-فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1396 5-فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1396 6-فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال …

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات …

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته …

فهرست بهای سال ۹۴

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1394 ابلاغ …