اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

فهرست بها

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته …

فهرست بهای سال ۹۴

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1394 ابلاغ …

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۶

1-فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1396 2-فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1396 3-فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1396 4-فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1396 5-فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1396 6-فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال …

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات …