تبریک سال نو

نمایشگاه صنعت ساختمانی و روشنایی هنگ کنگ ۲۰۱۴