نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات ساختمانی، ماشین آلات تولید مصالح ساختمانی، ماشین آلات راهسازی و معدنی”bauma 2019″

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/08/971151.pdf