تبریک سال نو

نمایشگاه بین المللی صنایع صادرات و واردات (ایران – افغانستان)