تبریک سال نو

معرفی بازارهای صادراتی و نمایشگاههای بین المللی ساختمان

معرفی بازارهای صادراتی و نمایشگاههای بین المللی ساختمان کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، گرجستان

دبیرخانه: تهران ، خیابان دماوند، بین آیت و باقری، پلاک ۳۹۰، طبقه سوم

اطلاعات بیشتر