تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

معرفی بازارهای صادراتی و نمایشگاههای بین المللی ساختمان

معرفی بازارهای صادراتی و نمایشگاههای بین المللی ساختمان کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، گرجستان

دبیرخانه: تهران ، خیابان دماوند، بین آیت و باقری، پلاک ۳۹۰، طبقه سوم

اطلاعات بیشتر