تبریک سال نو

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان