تبریک سال نو

جامع ترین نمایشگاه و نشست بین المللی معدن، ساختمان و صنایع وابسته کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/12/951957.pdf