تبریک سال نو

اعزام هیات تجاری – بازاریابی جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی آسانسور، صنعت برق و الکترونیک استانبول