مقالات و یادداشت ها

واقعیّت ها و نیازها در نظام مهندسی ساختمان

محسن سلیمی عضو هيئت مديره انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي  شاید اگر بسیاری ضعف های واضح در ساختار فعلی نظام مهندسی ساختمان نبود ، قطعا پیشنهادات اخیر در متن پیش نویس تغییرات برای تکمیل و استمرار این قانون کفایت می کرد و آنگاه نیازی به بیان این واقعیّت هم نبود …

نظام فنّی و اجرائی در مَحاق فراموشی

محسن سلیمی عضو هيئت مديره انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي در یادداشت اخیر تحت عنوان"نظام ساخت و ساز و نیاز جامعه مهندسی" نگارنده اشاره ای گذرا به نظام فنّی و اجرائی کشور در کنار نام نظام مهندسی ساختمان داشت. اکنون با توجه به تصویب فوریّت طرح اصلاح قانون نظام مهندسی …

نظام مهندسی ساختمان، از ایده تا عمل

محسن سلیمی عضو هيئت مديره انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي تصویب فوریّت طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با هر هدف و نیّت که مدنظر طرّاحان آن بوده، فرصتی را فراهم نموده است تا سمت و سوی نقدها، دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای فعّالان جامعه مهندسی متوجه این …

نظام ساخت و ساز و نیاز جامعه مهندسی

محسن سلیمی  عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی ماهنامه ساختمان و پلیمر در شماره اخیر خود (مهر 92) نظرات جمعی از فعالان مرتبط با صنعت ساختمان و احداث را پیرامون موضوعی با عنوان «معایب تجمیع تشکل ها در نظام فنی و اجرایی ساخت و ساز» منعکس کرده …