اخبار مهم

معرفی اعضای حقوقی

# شرکت مدیر تلفن شهر
61 الماس سازه روشن حیدر فغانی 05137673054 مشهد
آدرس: بلوار فلسطین - نبش فلسطین 20 - پلاک 2 - طبقه سوم - واحد 7 کدپستی : 9185783655
62 المان سازه آرین مهدی فخار 05138416034 مشهد
آدرس: دانشسرای جنوبی - پلاک 5 - ساختمان ونوس- واحد 401 - کدپستی : 9183664484
63 الواسیون منوچهر محمدی 05138679365 مشهد
آدرس: بلوار پیروزی - پیروزی 64/3- پلاک 7
64 الوند گستر توس بابک خوشدل 05137671029 مشهد
آدرس: بلوار فردوسی - میلاد شمالی 10 - پلاک 21 کدپستی : 9197999686
65 امکان آب طوس مرتضی سالاری 05136087451 مشهد
آدرس: امامت 39 - پلاک 513 - طبقه سوم کدپستی : 9188686954
66 امکان پی البرز امیر احسانی 52241193 مشهد
آدرس: بلوار وکیل آباد هاشمیه 16-پلاک 45-طبقه اول به نام انصاری
67 امید آشیانه اسماعیل تقی پور 05117642494 مشهد
آدرس: بلوار فردوسی-ثمانه 19- پلاک 20-طبقه دوم
68 امیدسازان خاور زمین محمد مرکزی امیدوار 05138936431 مشهد
آدرس: بلوار هاشمیه - هاشمیه 8 - پلاک 46/1 - واحد 1
69 امین بنای پارسیان سید حسین حسینی زید آبادی 05117288852
آدرس:
70 امین سازان دیار شرق غلامحسین زندی 05138543087
آدرس: