معرفی اعضای حقوقی

# شرکت مدیر تلفن شهر
11 اخوان علیرضا اخوان 05138224046 مشهد
آدرس: بلوار سرافرازان-سرافرازان 13-پلاک52-واحد 1
12 ارجان سازه تربت مهدی بختیاری آغوئی 05312228833 تربت حیدریه
آدرس: مقابل درب شرقی ترمینال مسافربری - جنب نمایشگاه کامیون مهدی
13 ارچنگ فضل اله زارعی 05137278676 مشهد
آدرس: میدان توحید - طبقه فوقانی بانک ملت -پلاک608
14 اردوان تندیس پارت عباس خسروی 09153049130 مشهد
آدرس: بلوار امامت - امامت 43 - پلاک 68 - طبقه اول - کدپستی : 9188687983
15 ارزه گستر سعید جوانبخت 051376625718 مشهد
آدرس: بلوار خیام-خیام 10-خیابان زنبق-مجتمع زنبق-طبقه اول- واحد9
16 ارژن بنا بارثاوا آرمین بنا کاخکی 05138422196 مشهد
آدرس: احمدآباد - ابئذر غفاری 35 - پلاک 62 - ط 4
17 ارژنگ بتن حسین ملکی 05138513965
آدرس:
18 ارشیا گستر مبنا توس سید محمدباقر پاکدامن شهری 05138787002 مشهد
آدرس: رضاشهر-بلوار پیروزی-پیروزی 8 - نبش فرخی 16- پلاک 133 کدپستی: 9177865681
19 ارفع سازه سناباد علی صدیقی 38931532 مشهد
آدرس: دانشجو 12-پ62
20 ارکان سازان شرق امین رجائی 05116044486
آدرس: