معرفی اعضای حقوقی

# شرکت مدیر تلفن شهر
11 اختر سپهر علی خبازی 05136089604 مشهد
آدرس: بلوار وکیل آباد-وکیل آباد 7-نبش میرزا کوچک خان 6-پلاک 2/1
12 اختر گستر کسری رضا عاقل 05132790519 مشهد
آدرس: بلوار طبرسی شمالی 12-نظام دوست 28-محبی 46-پلاک9
13 اخوان علیرضا اخوان 05138224046 مشهد
آدرس: بلوار سرافرازان-سرافرازان 13-پلاک52-واحد 1
14 ارچنگ فضل اله زارعی 05137278676 مشهد
آدرس: میدان توحید - طبقه فوقانی بانک ملت -پلاک608
15 اردوان تندیس پارت عباس خسروی 09153049130 مشهد
آدرس: بلوار امامت - امامت 43 - پلاک 68 - طبقه اول - کدپستی : 9188687983
16 ارزه گستر سعید جوانبخت 051376625718 مشهد
آدرس: بلوار خیام-خیام 10-خیابان زنبق-مجتمع زنبق-طبقه اول- واحد9
17 ارژن بنا بارثاوا آرمین بنا کاخکی 05138422196 مشهد
آدرس: احمدآباد - ابئذر غفاری 35 - پلاک 62 - ط 4
18 ارژنگ بتن حسین ملکی 05138513965
آدرس:
19 ارشیا گستر مبنا توس سید محمدباقر پاکدامن شهری 05138787002 مشهد
آدرس: رضاشهر-بلوار پیروزی-پیروزی 8 - نبش فرخی 16- پلاک 133 کدپستی: 9177865681
20 ارفع سازه سناباد علی صدیقی 38931532 مشهد
آدرس: دانشجو 12-پ62