تبریک سال نو

معرفی اعضای حقوقی

# شرکت مدیر تلفن شهر
1 ساختمانی و راهسازی کیان گستران جام فرشید علی کرمی 05152537174 تربت جام
آدرس: خیابان 22بهمن(شهرداری)- پلاک 102 کدپستی : 9571893466
2 ساخن ساز شرق عباسعلی معصوم زاده بجستانی 05138787148 مشهد
آدرس: رضا شهر-رودکی 20-پلاک30/1-واحد 101
3 سارو مسکن راه توس جلال صالحی فدردی 05132743421
آدرس:
4 ساروج سازه شرق محمد اله قلی زاده خراسانی 05117622035 مشهد
آدرس: هفت تیر 11-کوچه اول سمت چپ پلاک16
5 ساز و بتن رضوان سعید نیک دوست 05524523641 فیروزه
آدرس: خیابان بهار-پلاک 15
6 سازندگان الکا توس علی اصغر حامدفر 05133681000 مشهد
آدرس: بلوار ابوطالب - ابوطالب 68 - پلاک 710 - طبقه اول کدپستی : 9196687156
7 سازندگان هزاره برتر احمد فاضل هاشمی 05138836386 مشهد
آدرس: بلوار وکیل آباد-بلوار هاشمیه-بلوار صارمی- صارمی 24-بن بست اول-سمت راست-انتهای کوچه- درب مشکی-طبقه همکف
8 سازه پایدار اشل حامد غزنوی زاده 05138687884 مشهد
آدرس: نبش وکیل آباد 20 - پلاک 420 - واحد 1
9 سازه پایدار پاژ سید علی موسوی نوقاب 05137651507
آدرس:
10 سازه پردازان پرند رامین ریحانی 05152530134 تربت جام
آدرس: خیابان موسی بن جعفر 15 - پلاک 33 کدپستی : 9571947815