معرفی اعضای حقوقی

# شرکت مدیر تلفن شهر
1 پیشرو صنعت ژوبین محمد درمحمدی 05133656006 مشهد
آدرس: بلوار مصلی-مصلی 3 - شماره 9 - واحد 1
2 پیشگام سازه ماندگار شرق احمد شاکری 05138461773 مشهد
آدرس: بلوار فلسطین - فلسطین 23 - پلاک 44
3 پیمان سازه یاقوت یکتا علیرضا نورمحمدی 05156526989 بجستان
آدرس: بلوار شریعتی - پلاک 115
4 پیمان گستران عرصه شرق جواد خیرخواه 05137007348 مشهد
آدرس: بلوار ارشاد - خیابان پیام - پلاک 14 - کدپستی : 9185835566
5 پیمان مدیریت برانوش مهدی شفاعی بجستانی 05117673123 مشهد
آدرس: فلسطین 26-پلاک 100-طبقه دوم
6 پیمایش سازه آویسا الهام احسانفرد 05136015939 مشهد
آدرس: بلوار سجاد - امین غربی 6 - ساختمان A10 - واحد 23 کدپستی : 9187953969
7 تارنگ سازه توس سید علی رضایی 05136055238 مشهد
آدرس: بلوار فرامرز عباسی-بین فرامرزعباسی14و16-پلاک110-واحد4
8 تالکوب محسن سرگزی 05137654096 مشهد
آدرس: بلوار سجاد - بهار 18 - مینا 3 - پلاک 56
9 تجهیز افزا توس کاظم خانی 05118679727 مشهد
آدرس: بلوار وکیل آباد-بلوار تربیت-تربیت6-پلاک6
10 تچر بنای پارسه محمد حسین ساعدی 05312222611 تربت حیدریه
آدرس: خیابان قره نی قره نی 15 پ13