اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن((قابل توجه اعضای محترم متقاضی ثبت نام و تشکیل پرونده از طریق واحد ساجات انجمن))

با عنایت به شیوع بیماری کرونا خواهشمند است تا اطلاع ثانوی کلیه مدارک مورد نیاز را به شرح ذیل به شماره تلگرام شماره 09038718111 ارسال فرمایید. نتیجه بررسی از طریق همین شماره به اطلاع خواهد رسید نامه ی درخواست به واحد کامپیوتر. مدارک طبق لیست ضمیمه شده تهیه گردد تمامی مدارک مهر و امضای مجاز و قید جمله ی کپی برابر اصل داشته باشد مدارک تهیه شده به صورت کاملا واضح اسکن و برای هر موضوع مستند یک PDF جداگانه ایجاد شود. کل آگهی ها و روزنامه های آن در قالب یک فایل PDFباشد همینطور مستندات پرسنل و اعضا برای هر نفر جداگانه PDFتهیه شود و به همین ترتیب برای بقیه مدارک حجم PDFهای ارائه شده به ترتیب ذیل باشد:
1- روزنامه ها و اظهارنامه مالیاتی هرکدام حداکثر زیر 4مگابایت
2- پروژه ها حداکثر زیر 3مگابایت
3- مدارک پرسنلی و دیگر مدارک هرکدام حداکثر زیر 2مگا بایت

ساعات کاری انجمن

هیئت مدیره

ali-alinegad
آقای مهندس علی علینژاد
سمت: رئیس هیئت مدیره

منوچهری
آقای مهندس مهدی منوچهری
سمت: دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره

احمدی
آقای مهندس حسین احمدی
سمت: منشی و عضو اصلی هیئت مدیره

zareie
آقای مهندس فضل الله زارعی
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

غفاری
آقای مهندس علی اصغر غفاری
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

اشراقی
آقای مهندس حسین اشراقی
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

زاهدی
آقای مهندس مهدی زاهدی
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

محبی
آقای مهندس محمدرضا محبی
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

فیض زاده
آقای مهندس فولاد فیض زاده
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

دلیر دیسفانی
آقای مهندس مهران دلیر دیسفانی
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

DANESHVAR
حاج آقای رئوف محمدی دانشور
سمت: بازرس اصلی

ابراهیمی
آقای ذبیح الله ابراهیمی
سمت: بازرس علی البدل

غفورنیا
آقای مهندس مهدی غفورنیا
سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

پیراسته
آقای مهندس محمدرضا پیراسته
سمت: خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

سلیمی
آقای مهندس محسن سلیمی
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

2رضایی
آقای مهندس جلال رضایی
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

مهدیزاده
آقای مهندس مسعود مهدیزاده
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

قربان نیا
آقای مهندس بهرام قربان نیا
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

بنی هاشم
آقای مهندس مهران بنی هاشم
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

فرزان نژاد
آقای مهندس نصیر فرزان نژاد
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

توتونچی
آقای مهندس امیدرضا توتونچی
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

کلانی
آقای مهندس فرامرز کلانی
سمت: بازرس اصلی

آردی
آقای مهندس علی آردی
سمت: بازرس اصلی