اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

گزارش جلسه مشترک نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/03/94-11-28-27425-be-mr.-gharib-gozaresh-jalaseh-94-11-12-nahayi.doc