جلسه کمیسیون صادرات خدمات فنی مهندسی

جلسه کمیسیون صادرات خدمات فنی مهندسی در مورخ ۹۳/۱۱/۲۱ با حضور رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، سرکار خانم علیرضایی در محل انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی برگزار گردید.

DSC02876