اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

تجمیع نقطه نظرات و دیدگاههای انجمن های استانی عضو کانون سراسری در خصوص تشخیص صلاحیت

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/04/94-11-24-27394-be-sazman.doc