اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

نحوه محاسبه ضرایب جبرانی

۱- جبران آثار قیمت حامل  های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل

۲- جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

 

توضیحات بیشتر