اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

مناقصه بین المللی راه اندازی قطار حومه ای اتصال گلبهار به مشهد مقدس

به استحضاز می رساند، آگهی فراخوان بین المللی کیفی مناقصه گران، “مناقصه بین المللی تامین مالی، طراحی، تدارکات، ساخت، نصب و راه اندازی قطار حومه ای اتصال شهر جدید گلبهار به مشهد مقدس” در سه نوبت در روزنامه ایران……

اطلاعات بیشتر