تبریک سال نو

مناقصه بین المللی راه اندازی قطار حومه ای اتصال گلبهار به مشهد مقدس

به استحضاز می رساند، آگهی فراخوان بین المللی کیفی مناقصه گران، “مناقصه بین المللی تامین مالی، طراحی، تدارکات، ساخت، نصب و راه اندازی قطار حومه ای اتصال شهر جدید گلبهار به مشهد مقدس” در سه نوبت در روزنامه ایران……

اطلاعات بیشتر