مرکز تعطیلات مجتمع کوه سر

به استحضار می رساند در ماه ضیافت الهی، روز و شب های پر برکتش افتخار آن را داریم تا میزبان مراسم ویژه ای برای اعضای گرانقدر آن سازمان محترم همچنین گردهمایی ….

اطلاعات بیشتر