تبریک سال نو

فوری تهیه آمار جهت استفاده در محاسبه شاخص های تعدیل منضم

با سلام

با توجه به تهیه شاخصهای تعدیل آحاد بها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به پیوست ۴ سری جداول اطلاعات درخواستی (دستمزد ساعتی نیروی انسانی – نرخ حمل مصالح ساختمانی – نرخ مصالح عمومی و کرایه ساعتی ماشین آلات) با فرمت EXCEL  بحضور تقدیم میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل جداول فوق الذکر ارسالی در همان فرمت EXCEL اقدام لازم معمول و جهت جمع بندی و ارسال به معاونت یاد شده حداکثر تا تاریخ ۹۲/۱۲/۰۸ به آدرس ایمیل انجمن به نشانی syndicate@kh-syn.org  ارسال گردد.

اصل نامه کانون سراسری

Savesmall فرم شماره ۱

Savesmall فرم شماره ۲

Savesmall فرم شماره ۳

Savesmall فرم شماره ۴