فرم ثبت نام و جدول تعهدات سالانه قرارداد تکمیل درمان سال ۱۳۹۳بیمه ایران و انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

دانلود جدول و فرم ثبت نام

به نام خدا

–        قابل توجه کلیه اعضای محترم انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

–         موضوع : ثبت نام بیمه تکمیل درمان سال ۹۳

احتراما با توجه به زمان تمدید قرارداد تکمیل درمان سالانه انجمن فرصت ۲۰ روزه جهت  ثبت نام  در نظر گرفته که بدینوسیله جدول تعهدات و شرایط آن به شرح ذیل و مندرجات فرم ثبت نام را اعلام میدارد . هر شرکت می بایست برای هر یک از متقاضیان ، با رعایت شرایط ، فرم پیوست را تکمیل و کلیه فرم ها و مدارک مربوطه را به همراه تقاضای کتبی حداکثر تا ۲۰/۸/۹۳ به دفتر کارگزاری ارسال نماید.ضمنا موارد ذیل قبل از تکمیل فرم ها اعلام می دارد:

 ۱- این بیمه نامه به عنوان پوشش تکمیلی بیمه گر اول ( سازمان تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی ) هزینه های درمانی را مطابق با جدول تعهدات قرارداد جبران می نماید. بیمه گر منتخب درفرم قرارداد مانند سنوات گذشته شرکت بیمه ایران می باشد .

۲- مدت قرارداد از ۱/۸/۹۳ لغایت ۱/۸/۹۴ خواهد بود.حداکثر فرصت تکمیل فرم از سوی متقاضیان وتحویل آن به کارگزاری از سوی شرکت ، حداکثر تا ۲۰/۸/۹۳ در نظر گرفته شده است که بعد از اتمام مهلت ,در طول مدت قرارداد امکان ثبت نام و اضافه شدن میسر نخواهد بود .

۴- بیمه شدگان این قرارداد می توانند شامل افراد زیر باشند :

 ۴-۱- اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برابر آگهی آخرین تغییرات و خانواده تحت تکفل ایشا ن( همسر , فرزند , پدر و مادر بیمه شده اصلی ) با دارا بودن دفترچه درمانی به عنوان بیمه گر اول (به شرط بیمه شدن ۷۰٪ از  اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل)

۴-۲- کارکنا ن شاغل در شرکت ها برابر لیست تأمین اجتماعی و خانواده تحت تکفل ایشان (بیمه شدن حداقل ۷۰% از کارکنان شرکت الزامی است)

۵- مدارک و مراحل لازم جهت ثبت نام متقاضیان از طریق هر شرکت :

۵-۱- تکمیل فرم ثبت نام پیوست برای هر خانواده

۵-۲- ارائه تصویر آخرین لیست بیمه تأمین اجتماعی شرکت و آگهی  آخرین تغییرا ت و اصل آن

۵-۳- تسویه حساب حق بیمه سالانه تکمیل درمان از سوی  شرکت با توجه به حق بیمه مندرج در بند ۲ در ۴ قسط بصورت ۴ فقره چک به تاریخ ۱/۹/۹۳ و ۱/۱۱/۹۳ و۱/۲/۹۴ و۱/۴/۹۴

درصورت هرگونه پوشش در خصوص موارد فوق با واحد درمان کارگزاری به شماره ۳۸۴۱۹۳۴۲ داخلی ۰ تماس و یا به کارگزاری مراجعه فرمائید:

آدرس : مشهد-خیابان سناباد-حدفاصل سناباد ۵۸ و چهارراه راهنمایی ساختمان شیرین (شماره۷۷۰) طبقه سوم واحد۵