اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

راهنمای شرکتهای پیمانکار پس از صدور گواهی تشخیص صلاحیت ساجات ( براساس وحدت رویه مورخ ۹۲/۰۸/۲۵)