تبریک سال نو

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

برابر تصمیمات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران مقرر گردید گواهینامه صلاحیت شرکتهائی که پرونده اطلاعات پیمانکاری خود را در سامانه ساجات ثبت و ارسال نموده باشند به مدت دو سال و شرکتهایی که تا کنون موفق به ثبت اطلاعات در سامانه ساجات نگردیده اند با رعایت شرایط ذکر شده یکسال تمدید گردد. خواهشمند است به منظور تمدید به انجمن مراجعه فرمائید لازم به ذکر است آن گروه از پیمانکارانی که مراحل ثبت نام آنها در سامانه ساجات به اتمام رسیده است نیازی به تمدید ندارند .

 

جهت مشاهده بخشنامه اینجا کلیک کنید