تبریک سال نو

تقویم آموزشی مورد نیاز شش ماهه اول سال ۱۳۹۳

با توجه به اینکه تقویم آموزشی ۶ ماهه سال ۱۳۹۳ در حال تهییه می باشد خواهشمند است دوره های آموزشی مورد نیاز خود را در جدول ذیل مرقوم فرموده و حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه به شماره ۸۷۱۸۱۸۱ دفتر انجمن فاکس نمایید تا در صورت امکان در برنامه گنجاتده شود.

شرکتهایی که نسبت به تکمیل و ارسال فرم اقدام نمایند تا ۱۰٪ تخفیف یک دوره آموزشی برخوردار خواهد شد.

 

با تشکر

بخش آموزش انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

لینک دانلود فرم