اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

استفاده از کارت عضویت انجمن به منظور اخذ تخفیف از مجتمع بزرگ کوهسر

استفاده از کارت عضویت انجمن به منظور اخذ تخفیف از مجتمع بزرگ فرهنگی، ورزشی کوه سر

اطلاعات بیشتر