آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی اصلاح شد

logoDOLAT

دستگاههای اجرایی مکلفند سهام مورد تضمین را علاوه بر اقدامات قانونی خود، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اخذ وکالت بلاعزل در فروش به وثیقه خود درآورد

با تصمیم هیئت دولت و با الحاق یک تبصره به جزء (۳) بند (ه) ماده (۳)، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی اصلاح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، الحاق متن زیر را به عنوان تبصره جزء (۳) بند (ه) ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ تصویب کرد.
” تبصره- دستگاههای اجرایی مکلفند سهام مورد تضمین را علاوه بر اقدامات قانونی خود، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اخذ وکالت بلاعزل در فروش به وثیقه خود درآورد.” .
سابقه: جزء (۳) بند (ه) ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
۳- اوراق مشارکت (‌بی نام) منتشر شده از سوی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی،‌ شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیر دولتی که از سوی دولت یا بانک‌ها تضمین شده باشد.
این مصوبه در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
تنظیم: عزیزاله رضائی

منبع : http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=242946