اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

آشنایی با فرآیند احراز صلاحیت شرکتهای دانش بنیان

حتراما به استحضار می رساند

جهت آشنایی با فرآیند احراز صلاحیت شرکتهای دانش بنیان و بهره گیری از سیاست های تشویقی موجود(برگه پیوست) جلسه ای در روز پنج شنبه …..

اطلاعات بیشتر