اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده

قابل توجه

با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده با اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، شایسته است اعضای محترم مشکلات مالیات بر ارزش افزوده خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از طریق فکس (۸۷۱۸۱۸۱) و یا Email : syndicate@kh-syn.org به انجمن اعلام تا اقدامات لازم در خصوص پیگیری آن به عمل آید.

 

 

103153207