اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

لیست مکاتبات ارسالی

قابل توجه اعضای محترم
در پی افزایش بی رویه قیمت های مصالح ساختمانی ، ماشین آلات و دستمزدها انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی طی مکاتباتی با مدیران عالی استان نسبت به ارائه راهکارهای عملی جهت برون رفت از این بحران اقدام نمود.
لیست مکاتبات ارسالی :
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی- آقای مهندس محمد طاهریاستاندار خراسان رضوی- آقای دکتر صلاحی
معاونت امور عمرانی استانداری خراسان رضوی- آقای مهندس حسین پور
مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی- آقای مهندس واحدی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی- آقای مهندس محمد رضا قاسمی
فرماندار مشهد- آقای حسن موحدیان
شهردار مشهد- آقای مهندس پژمان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی- آقای مهندس محمد طاهری
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد-آقای مهندس شاه عالمی
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی- آقای مهندس محمد حسین جعفری
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی- آقای مهندس متولی زاده
مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان رضوی- آقای مهندس علی کارگزار
ریاست سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی- آقای سید علی شهابی
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی- آقای محمد قوامی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی- آقای مهندس سیدجلال خوابنما
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی- آقای مهندس سید رضا موسوی
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مشهد- آقای مهندس اصغریان
مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان رضوی- آقای مهندس حمید رضا مقتدر
مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی- آقای مهندس سید هدایت الله هاشمی‌نسب
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی- آقای سید جواد جعفری
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی-مجتبی رجایی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی- آقای سید جواد جعفری
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی-مجتبی رجایی
ریاست سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی- آقای مهندس محمدرضا اخوان عبداللهیان
دانشگاه فردوسی مشهد-مدیریت ساختمانها و تاسیسات- آقای مهندس اکبرزاده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی- آقای دکتر سید محمد طباطبائی یزدی
رئیس خزانه معین خراسان رضوی- آقای احمد نظری
معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان رضوی-آقای دکتر منفرد
مدیریت اجرائی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی-آقای مهندس خجسته
مدیریت جامعه مهندسان مشاور خراسان رضوی- آقای دکتر فرنوش