اخبار مهم

فوری فوری

اعضای محترم :

در خصوص تهیه شاخص های تعدیل آحادبها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و تکمیل جداول درخواستی با توجه به تاکید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر تهیه و ابلاغ شاخص های تعدیل و فهارست بهای سال ۱۳۹۲ در فروردین ماه خواهشمند است مقرر فرمایید هر چه سریعتر نسبت به تکمیل و ارسال جداول ذیل اقدام لازم معمول گردد و به آدرس ایمیل syndicate@kh-syn.org ارسال فرمایید.

Savesmall نامه کانون سراسری

Savesmall فرم دستمزد ۹۲

Savesmall فرم نرخ حمل مصالح ساختمانی

Savesmall جدول کرایه ساعتی ماشین آلات

Savesmall فهرست نرخ مصالح عمومی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲