اخبار مهم

تصویر دستور ریاست محترم جمهوری در خصوص تشکیل جلسه

احتراما پیرو اطلاع رسانیهای مکرر گذشته ، مجددا به استحضار میرساند کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه های صادره از طریق وبسایت انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی به آدرس WWW.KH-SYN.ORG در دسترس اعضای محترم میباشد. با عنایت به کاهش ارسال مکاتبات از طریق پست خواهشمند است جهت دریافت هرگونه بخشنامه و اطلاعیه های مربوطه بطور مستمر به وبسایت فوق الذکر مراجعه گردد.همچنین برابر روال گذشته موضوعات مهم کماکان از طریق ارسال پیامک به شماره همراه ثبت شده در سیستم پیامک انجمن ارسال خواهد شد.لازم به ذکر است واحد کامپیوتر انجمن (آقایان تربتی و ترابی)پاسخگوی سوالات و ابهامات در خصوص موارد ذکر شده میباشد. پذیرای نظرات انتقادات و پیشنهادات سازنده شما خواهیم بود.