اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران

نامه شورای هماهنگی تشکل های مهندسی صنفی و حرفه ای کشور با موضوع تشخیص صلاحیت

اطلاعات بیشتر