اخبار مهم

بازدید های علمی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

با سلام

احتراما به استحضار می رساند ، گروه بازدیدهای علمی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در نظر دارد با هدف آشنایی و تبادل نظر و شناخت و همچنین افزایش سطح علمی مهندسان درشته های هفتگانه ساختمان ….

 

ادامه مطلب