اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

اطلاعیه

پیرو برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان اداره کل امور مالیاتی در موضوع رسیدگی به پرونده های شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و تعجیل در حل مشکلات موجود ….

اطلاعات بیشتر