اخبار مهم

استفاده از بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل

جهت مشاهده جوابیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اینجا را کلیک نمایید