اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

آگهی تجدید فراخوان عمومی (نوبت اول)

بانک سپه مدیریت شعب منطقه خراسان شمالی در نظر دارد احداث ساختمان مدیریت شعب منطقه و شعبه بجنورد خود را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی و یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

اطلاعات بیشتر