اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پرسش و پاسخ (۴۸) : (نامه شماره ۲۸۵۲۶) نحوه محاسبه مصالح پای کار در بخشنامه ارز

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/01/porsesh-va-pasokh-48-28526.pdf