اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پرسش و پاسخ (۴۶) : (نامه شماره ۲۷۶۷۳)

مصالح پای کار در قراردادهای سرجمع که براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه می یابند

 

 

دانلود