اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پرسش و پاسخ (۴۴) : (نامه شماره ۲۷۳۷۲)

ابهام در نحوه محاسبه تأخیرات مشاور در رسیدگی به صورت وضعیت های موقت طبق بخشنامه ۵۰۹۰

 

دانلود