اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پرسش و پاسخ (۳۸) :(نامه شماره ۲۶۷۵۲)

استناد دانشگاهها به بند “ب” ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پاسخ سازمان مدیریت

 

دانلود