اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پرسش و پاسخ (۳۵) : (نامه شماره ۲۵۸۰۱)

اعمال ضریب بالاسری به کارکردهای فهرستی براساس ماده ۱۲ سرجمع (فهارس بهاء سال ۹۲ به بعد)

 

دانلود