تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

پرسش و پاسخ (۳۲) : (نامه شماره ۲۵۲۱۲)

بند ۷ روش “ب” دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی …..

 

دانلود