تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۳۱) : (نامه۲۵۲۱۱ پیرو پاسخ به استعلام شماره ۲۵۱۳۵)

شرایط تسویه حساب نهایی پیمان ها به استناد مواد ۵۱ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان

 

دانلود