تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۲۹) : (نامه شماره ۲۴۴۷۱)

اصلاح ضریب t در دستورالعمل های جبران آثار ناشی از تغییر نرخ ارز

 

دانلود