تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۲۶) : (نامه شماره ۲۲۹۳۶)

نحوه اعمال ضرایب بروز رسانی در کارکردهای ماده “۱۲” پیمان

 

دانلود