تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

پرسش و پاسخ (۲۵) : (نامه شماره ۲۲۹۳۷)

بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

 

دانلود